Book Now

Contact

Địa chỉ : 89 Hồng Bàng, Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: (84-58) 3.516.680
Fax: (84-58) 3.516.670

Email: sales@copachotel.com.vn

  • Tên:
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Thời gian lưu trú: