Đặt Phòng

Hình ảnh Lễ gắn 3 sao

Khách sạn COPAC đạt chuẩn 3 sao mới được xây dựng và là một trong những những khách sạn được đánh giá cao về chất lượng phụ vụ tại nha trang